نوروز 1401

نوروز 1401

نوروز 1401

نوروز مبارک

هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار
خیز ای بت فرخار بیار آن گل بی‌خار
در پرتو الطاف ایزد منان،
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و
بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد.
لبتان پر خنده
قلب‌تان از مهر آکنده
دولت‌تان پاینده
و نوروزتان و سال نوتان پیشاپیش فرخنده باد

گروه صنعتی هوایار
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.