نمایشگاه ایران هلث 1401

نمایشگاه ایران هلث 1401

نمایشگاه ایران هلث 1401

بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.

نمایشگاه ایران هلث 1401
قدردان حضور شما هستیم
 
بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.
 
امید است در آینده با فراهم آمدن شرایط همکاری در خدمت شما عزیزان باشیم.
بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.