نمایشگاه ایران هلث 1401 به روایت تصویر

نمایشگاه ایران هلث 1401 به روایت تصویر

نمایشگاه ایران هلث 1401 به روایت تصویر

بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.

نمایشگاه ایران هلث 1401 به روایت تصویر
قدردان حضور شما هستیم
 
بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.
 
امید است در آینده با فراهم آمدن شرایط همکاری در خدمت شما عزیزان باشیم.
بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.