نمایشگاه اگروفود 1401 به روایت تصویر

نمایشگاه اگروفود 1401 به روایت تصویر

نمایشگاه اگروفود 1401 به روایت تصویر

بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی اگروفود (صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته) و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی اگروفود (صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته) و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.

قدردان حضور شما هستیم
 
بدینوسیله از شما برای حضور صمیمانه‌تان در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی اگروفود (صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته) و بازدید از غرفه شرکت هوایار کمال تشکر را داریم.
 
امید است در آینده با فراهم آمدن شرایط همکاری در خدمت شما عزیزان باشیم.
بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.