مدیران شرکت
مدیران-شرکت / هوایار

هاشم مهرابی

رئیس هیئت مدیره

mehrabi.h@havayar.com

حسین مهرصادقی

نائب رئیس هیئت مدیره

mehrsadeghi.h@havayar.com

نیما سجده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

sajdeh.n@havayar.com

هوتن غروری

قائم مقام مدیرعامل

dr.h-ghoroori@havayar.com

محمد شریفی

معاون اجرائی

sharifi.m@havayar.com

علی رسولی

معاون منابع انسانی و تعالی سازمانی

rasouli.a@havayar.com

امیر شاهین محمد سلیم

مدیر کنترل کیفیت

salim.sh@havayar.com

مشهود نیکپور

مدیر اجرائی کمپرسورهای سانتریفیوژ

m.nikpour@havayar.com

فرهاد نقدی

مدیر مالی

naghdi.f@havayar.com

علی سلیمانی

جانشین معاون اجرائی و مدیر تأمین و خرید

soleimani.a@havayar.com

شقایق عابد

مدیر بازرگانی خارجی

sh.abed@havayar.com

مجید کارگر

مدیر انبار ارسال و تغذیه خطوط

kargar.m@havayar.com

علی اکبر خلیلی

مدیر صنایع

Khalili.aa@havayar.com

علی گلستانه

مدیر تولید محصولات روتین و هوای فشرده

golestaneh.a@havayar.com

هومن شمس

جانشین مدیر تولید کمپرسورهای رفت و برگشتی

shams.h@havayar.com

مصطفی محمدیان

مدیر فناوری اطلاعات

mohammadian.m@havayar.com

وحید کدخدائی

مدیر مهندسی محصول

kadkhodaei.v@havayar.com

فرهاد خداکرمی

مدیر مهندسی پروژه

khodakarami.f@havayar.com

عبدالکریم حاج حسینی

مدیر خدمات پس از فروش هوای فشرده

hoseini.a@havayar.com

بابک قراری زاده ماهانی

مدیر خدمات پس از فروش حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

mahani.b@havayar.com

عطاء الله وطن چی

مدیر فروش و خدمات پس از فروش CNG

vatanchi.a@havayar.com

بهنام مهر افزون

مدیر فروش صنعتی منطقه 1

mehrafzoon@havayar.com

پریسا فرجی

مدیر فروش صنعتی منطقه 2

faraji.p@havayar.com

کمیل عرفانی

مدیر فروش صنعتی منطقه 3

erfani.k@havayar.com

مهدی کریمی ماندگی

مدیر فروش تجهیزات گاز فلر

cng.mk@havayar.com

سهیل آقامیری

مدیر فروش کمپرسورهای مهندسی 

aghamiri.s@havayar.com

آرش احراری

مدیر فروش توربوماشین

ahrary@havayar.com

امیرحسین اکبری

مدير استراتژيک

akbari.a@havayar.com

محمدرضا معینی

جانشین مدیر منابع انسانی

moeini.m@havayar.com