فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت MAN

فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت MAN

فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت MAN

کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) که اصلاحاً Integrally Geared Compressors (IGC) نامیده می‌شوند، فرآیند فشرده سازی هوا را از طریق افزای انرژی جنبشی توسط ایمپلر (Impeller) و سپس تبدیل آن به فشار استاتیک توسط دیفیوزر (Diffuser) انجام می‌دهند.

کمپرسور سانتریفیوژ (centrifugal compressor) که اصلاحاً Integrally Geared Compressors (IGC) نامیده می‌شوند، فرآیند فشرده سازی هوا را از طریق افزای انرژی جنبشی توسط ایمپلر (Impeller) و سپس تبدیل آن به فشار استاتیک توسط دیفیوزر (Diffuser) انجام می‌دهند.
 این کمپرسور ها توانایی تولید هوایی کاملاً خشک، عاری از روغن و رطوبت و با فشار با دقت ±0.2 Bar را دارند و جزء تجهیزاتی بسیار قابل اطمینان و با راندمان بالا محسوب می‌شوند.
 این نوع کمپرسورها توانایی تولید هوای فشرده در فشارها و فلوی‌های گسترده‌ای دارند و در صنایع مختلف بسیار کارآمد می‌باشند.
در این فیلم مفهوم طراحی و اصول کارکرد این نوع کمپرسورها نمایش داده شده است.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.