فیلم کمپرسور اسکرو

فیلم کمپرسور اسکرو

فیلم کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای اسکرو روغنی (Oil screw compressor) از متداول‌ترین کمپرسورهای مورد استفاده در صنعت بوده که عمده دلیل آن هزینه نگهداری و تعمیرات پایین است.

کمپرسور اسکرو روغنی (Oil screw compressor) از متداول‌ترین کمپرسور های مورد استفاده در صنعت بوده که عمده دلیل آن هزینه نگهداری و تعمیرات پایین است.
آشنایی، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای اسکرو Screw Oil Injection به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات مورد استفاده در صنایع کشور همواره مورد توجه متخصصین و کارشناسان بوده است. در این فیلم آموزشی فلودیاگرام کمپرسور با جزئیات تشریح شده و قطعات این مدل از کمپرسورها معرفی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.