فیلم کمپرسور اسکرو شرکت GEA

فیلم کمپرسور اسکرو شرکت GEA

فیلم کمپرسور اسکرو شرکت GEA

کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) نوعی کمپرسور هوا است که از مکانیزم جابجایی مثبت از نوع چرخشی (Rotary-type Positive-displacement) استفاده می‌کند که در صنایع مختلف کاربردهای بسیار رایجی دارند.

کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) نوعی کمپرسور هوا است که از مکانیزم جابجایی مثبت از نوع چرخشی (Rotary-type Positive-displacement) استفاده می‌کند که در صنایع مختلف کاربردهای بسیار رایجی دارند.
کمپرسورهای اسکرو برای تولید هوای فشرده، با به دام انداختن هوا بین دو روتور و کاهش حجم هوای محبوس شده در حین حرکت به سمت پایین، باعث کاهش حجم و درنتیجه  افزایش فشار هوا می‌شوند.
این  نوع کمپرسورها در مقایسه با کمپرسورهای سیلندر پیستونی (Reciprocating Compressors) به طور قابل توجهی بی صداتر بوده و ارتعاش بسیار کمتری ایجاد می کنند.
در ویدئو زیر مفهوم طراحی و اصول کارکرد این نوع کمپرسورها نمایش داده شده است.لطفا نظر خود را ثبت نمایید.