فیلم طراحی و ساخت کمپرسور سانتریفیوژ

فیلم طراحی و ساخت کمپرسور سانتریفیوژ

فیلم طراحی و ساخت کمپرسور سانتریفیوژ

علاقه مندان به افزایش آگاهی تخصصی در زمینه طراحی و ساخت کمپرسورهای سانتریفیوژ (Centrifugal Compressor) می‌توانند بخشی از دانش مورد نیاز خود را با دیدن این فیلم آموزشی تهیه نمایند.

علاقه مندان به افزایش آگاهی  تخصصی در زمینه طراحی و ساخت کمپرسور سانتریفیوژ  (Centrifugal Compressorمی‌توانند بخشی از دانش مورد نیاز خود را با دیدن این فیلم آموزشی تهیه نمایند.
مباحثی نظیر بررسی رویه طراحی و ساخت و آزمون‌های تأییدیه کمپرسور در طول این سخنرانی در اولین کنفرانس تخصصی کمپرسورها (ایران کمپرسور96) ارائه شده است.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.