فیلم روش‌های کاربردی نگهداری و تعمیرات کمپرسور رفت و برگشتی

فیلم روش‌های کاربردی نگهداری و تعمیرات کمپرسور رفت و برگشتی

فیلم روش‌های کاربردی نگهداری و تعمیرات کمپرسور رفت و برگشتی

این فیلم از سری سخنرانی های دومین کنفرانس ایران کمپرسور بوده که با محوریت مطالعه موردی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای رفت و برگشتی (Reciprocating Compressor) در مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه شده است.

این فیلم از سری سخنرانی های دومین کنفرانس ایران کمپرسور بوده که با محوریت مطالعه موردی نگهداری و تعمیرات کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating Compressor) در مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه شده است.
موضوعات ارتعاشات (Vibration) در کمپرسور های رفت و برگشتی، نشتی، پایش آنلاین، مواد غیر فلزی مورد استفاده در کمپرسورهای رفت و برگشتی و ارائه نمونه‌های عملی در این سخنرانی مطرح شده است.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.