دستگاه تولید گاز

کل فرآیندهای تولید گاز هوایار در بالاترین کیفیت اجرایی می شوند و همه استانداردهای بین المللی را نیز پوشش می دهند. ما نماینده انحصاری چندین برند معتبر بین الملی در دستگاههای تولید گاز هستیم.
ژنراتور نیتروژن

ژنراتور نیتروژن

ژنراتور نیتروژن گروه صنعتی هوایار به روش PSAطراحی شده است. نیتروژن 78٪ از جو را تشکیل داده و شکل مایع آن ...

ژنراتور اکسیژن (Oxygen Generator)

ژنراتور اکسیژن (Oxygen Generator)

مولد اکسیژن | اکسیژن ساز | تزریق اکسیژن | اشتعال زایی با اکسیژن | اکسیژن ساز پرورش ماهی | دستگاه تولید ...

ژنراتـــور هیدروژن (Hydrogen Generator)

ژنراتـــور هیدروژن (Hydrogen Generator)

مولد هیدروژن | هیدروژن ساز | هیدروژن آزمایشگاهی

درایر هوا (Air Dryer)

درایر هوا (Air Dryer)

درایر هوای کمپرسور | درایر هوا صنعتی | درایر تبریدی | درایر جذبی هیتردار | درایر جذبی هیتلس کیفیت ...

تجهیزات جانبی هوای فشرده

تجهیزات جانبی هوای فشرده

تجهیزات جانبی هوای فشرده