خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
خط-مشی-سازمان / هوایار

هوایار در راستای افزایش رضایت‌مندی کلیه ذینفعان، رعایت الزامات قانونی، حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی و بهداشت حرفه­ ای کارکنان و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات خود اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده است.

هوایار در راستای افزایش رضایت‌مندی کلیه ذینفعان، رعایت الزامات قانونی، حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی و بهداشت حرفه­ای کارکنان و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات خود اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2008, ISO 45001:2018 , ISO 14001:2004 و ISO 13485:2003 نموده و جهت‌گیری اصلی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
  • بهبود مستمر فرآیندها و اثربخشی آنها در راستای تأمین رضایت و خواسته مشتریان شرکت
  • ارتقاء مستمر دانش فنی و مهارت کارکنان
  • حضور پایدار و مداوم در بازارهای داخلی به منظور دستیابی به سهم بیشتر از بازار
  • تلاش برای فراهم نمودن کار ایمن با شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسک‌های موجود
  • پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و کاهش آلودگی و اثرات مخرب آلاینده‌های زیست محیطی
  • رعایت مقررات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، الزامات قانونی و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌ها و خدمات شرکت
اینجانب اعتقاد و تعهد خود را نسبت به تأمین منابع، جهت استقرار، نگهداری و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه اعلام نموده و ضمن تعهد به بازنگری‌های مدیریتی، از همه همکاران مشارکت بیشتر در تحقق اهداف را انتظار دارم.
نیما سجده
مدیرعامل
 
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه