ریفرمر (Reformer)
steam-reforming-unit / محصولات

ریفرمر تولید هیدروژن | مولد هیدروژن | هیدروژن ساز
هوایار یکی از پیشگامان در تأمین و تولید سیستم های ریفرمر (Reformer) می باشد. نیاز به هیدروژن به عنوان یکی از مهمترین عناصر مصرفی در صنایع پتروشیمی و پالایشی روز به روز در حال افزایش است مهمترین روش تولید هیدروژن در این صنایع استحصال آن از هیدروکربن ها می باشد. این فرآیند در دمای بالا در حدود 800 درجه و در حضور کاتالیزور اتفاق می افتد.

دمای بالای مورد نیاز و شرایط خاص فرآیندی و در نهایت لزوم بازیابی حرارت اتلافی، طراحی این تجهیز را بسیار پیچیده می کند و لذا شرکت هایی که در دنیا قادر به طراحی این تجهیز می باشند بسیار محدود هستند. این تجهیز در واحدهای آمونیاک، متانول، پالایشگاه ها و برخی دیگر از واحد های صنعتی کاربرد دارد.

 
لطفا نظر خود را ثبت نمایید.