باز طراحی لوگوی گروه صنعتی هوایار

باز طراحی لوگوی گروه صنعتی هوایار

باز طراحی لوگوی گروه صنعتی هوایار


با گذشت بیست سال از فعالیت هوایار، در باز طراحی لوگو تلاش شده است نشانی از پویایی، پشتکار، رویش و تحول در کنار یک چرخه مداوم از نوآوری انعکاس داده شود تا هم بیانگر هوایاری باشد که با بیست سال تلاش به آن رسیده‌ایم و هم هوایاری که مشتاق رسیدن به آن در آینده هستیم.

 
هوایار
شركت هوايار (سهامی خاص) با پشتوانه بيش از بيست سال تلاش و فعاليت متعهدانه در عرصه توليد انواع کمپرسور اسکرو، کمپرسور سانتریفیوژ ، کمپرسور رفت و برگشتی ، گازهای صنعتی و تجهيزات جانبی پاسخگوی نيازهای متنوع و به روز صنايع داخلی است.لطفا نظر خود را ثبت نمایید.