یکشنبه 14 آذر 1395

احداث كمپرسورخانه گاز ازت

  • احداث كمپرسورخانه گاز ازت

  • توضیحات:

    مجتمع فولاد خوزستان به ظرفیت Nm3/hr 15000