یکشنبه 14 آذر 1395

احداث كمپرسورخانه هوا 5 و 6 آب نیروی بندر امام

  • احداث كمپرسورخانه هوا 5 و 6 آب نیروی بندر امام

  • توضیحات:

    دو دستگاه كمپرسور هریك با ظرفیت Nm3/hr 23000