شنبه 13 آذر 1395

پروژه ها


پروژه های EPC:

گروه صنعتی هوایار كلیه نیازمندی های پروژه هایEPC؛ شامل طراحی و مهندسی كامل پروژه، تأمین، نصب و راه اندازی را در انواع پروژه های صنعتی با مقیاس بزرگ و متوسط، مرتفع می نماید.
 ما قادر هستیم در این جهت خدمات متعددی را به كلیه مشتریان در طیف وسیعی از پروژه های زیر ساخت و پایه كشور ارائه دهیم و در جهت تطابق كامل با نیازمندی های مشتریان توانسته ایم، برترین سیستم ها و تكنولوژی ها را در خود و شركای تأمین و نیز بازرسی پروژه ها به خدمت بگیریم.


گروه صنعتی هوایار همواره در كلیه بخش های یك پروژه كامل و یا تكمیل یك پروژه در حال ساخت بررسی كلیه نیازمندیهای مشتری تمركز و حساسیت لازم را مد نظر قرار می دهد. ما در تلاشیم تا خواسته های مشتریان این شركت را با بهترین روش های فنی به همراه حداقل هزینه و حداكثر بهره وری پاسخگو باشیم.
گروه صنعتی هوایار طیف وسیعی از خدمات را شامل موارد زیر پوشش می دهد:


  • مطالعات فنی و اقتصادی
  • مطالعات فرآیندی
  • طراحی های پایه و مستقیم مهندسی
  • طراحی های تفضیلی
  • آماده سازی و تأمین كامل ملزومات و تجهیزات پروژه
  • نصب پروژه ها
  • راه اندازی به همراه تست های عملكردی
  • مدیریت پروژه ها و بازرسی های قراردادی پروژه ها

جستجو پروژه
عنوان پروژه: از تاریخ: تا تاریخ: