هوایار برنده یک قرارداد جذب در پارس جنوبی

هوایار برنده یک قرارداد جذب در پارس جنوبی

هوایار برنده یک قرارداد جذب در پارس جنوبی

***پکیج‌های GTL در واقع فرایند پالایشی است که برای تبدیل گاز طبیعی به گاز هیدروکربن یا سایر زنجیره‌های هیدروکربن مانند گازوئیل یا سوخت دیزل استفاده می‌شود. در ابتدا، گاز غنی متان به Syn-Gas (مخلوطی از مونوکسید کربن و هیدروژن) تبدیل می‌شود. سپس، Syn-Gas تولید شده به سایر خطوط هیدروکربن تبدیل می‌شود.

***پکیج‌های GTL در واقع فرایند پالایشی است که برای تبدیل گاز طبیعی به گاز هیدروکربن یا سایر زنجیره‌های هیدروکربن مانند گازوئیل یا سوخت دیزل استفاده می‌شود. در ابتدا، گاز غنی متان به Syn-Gas (مخلوطی از مونوکسید کربن و هیدروژن) تبدیل می‌شود. سپس، Syn-Gas تولید شده به سایر خطوط هیدروکربن تبدیل می‌شود.