EPC

پروژه N2 Plant مربوط به پتروشیمی مارون

پروژه N2 Plant مربوط به پتروشیمی مارون

این پلنت نیتروژن مربوط به واحد بازیابی اتان پتروشیمی مارون بوده و با ظرفیت Nm3/h 411 در خلوص 99.1% و فشار 8 بار یكی از بزرگترین دستگاههای ...

  • محل اجــرا : IRAN, Marun Petrochemical Complex
  • کــارفـرمـا : National Iranian Oil Co (NIOC)
مشاهده پروژه
پروژه N2 Plant پالایشگاه تهران

پروژه N2 Plant پالایشگاه تهران

این پلنت نیتروژن مربوط به بخشی از پروژه light Naphtha Hydro treating & Isomerization units در پالایشگاه تهران می باشد. ظرفیت این دستگاه بصورت همزمان ...

  • محل اجــرا : IRAN, Tehran Refinery
  • کــارفـرمـا : Pars Oil and Gas Company (POGC)
مشاهده پروژه