راه اندازی واحد اول از مجموع سه واحد هوای ابزار دقیق در فاز 13 پارس جنوبی

راه اندازی واحد اول از مجموع سه واحد هوای ابزار دقیق در فاز 13 پارس جنوبی

راه اندازی واحد اول از مجموع سه واحد هوای ابزار دقیق در فاز 13 پارس جنوبی

به دنبال راه اندازی تجهیزات تامین و نصب شده در واحد123 فازهای 18-17 و 21-20 طی سال های 93 و 94، اولین واحد از مجموع سه واحد تجهیزات تامین Instrument/Plant Air تامین و نصب شده در فاز 13طرح توسعه میادین گازی پارس جنوبی در بهمن ماه سال 1395 راه اندازی گردید و برای بهره برداری در اختیار شرکت نیر پارس/ POGC قرار گرفت.

واحد مذکور نیز مانند سایر واحدها به طور کامل توسط کارشناسان شرکت هوایار راه اندازی گردید. واحدهای دوم و سوم هم اکنون در مرحله راه اندازی هستند.
از نکات بارز در این رابطه می توان به تعدادی بالغ بر 5500 فعالیت QC در بخش های Piping, Mechanical, Instrument اشاره نمود که در مرحله پیش راه اندازی انجام گردید. ثبت مستندات مذکور در سیستم ICAPS، منجر به صدور مجوز راه اندازی مطابق با استانداردهای جاری در حوزه راه اندازی پالایشگاه گردیده است.