تست اجرایی و عملکردی کمپرسور گاز پروژه لردگان

تست اجرایی و عملکردی کمپرسور گاز پروژه لردگان

تست اجرایی و عملکردی کمپرسور گاز پروژه لردگان

کمپرسور سانتریفیوژ گاز توربینی هشت مرحله ای با ظرفیت 5/14 مگاوات به عنوان بزرگترین کمپرسور تامین شده توسط هوایار مربوط به پروژه پتروشیمی لردگان است که تست های اجرایی و عملکردی آن در شرکت Howden CKD در حضور کارفرمای اصلی پروژه با موفقیت انجام شد. این کمپرسور مطابق با استاندارد API 617، به صورت هشت مرحله ای طراحی شده، بطوری که فشار ورودی 5/0 بار را تا مقدار بیشینه 161 بار با دمای خروجی 133 درجه سانتیگراد افزایش می دهد.

این پروژه علاوه بر کمپرسور گاز شامل توربین بخار، دستگاه های خنک کننده متعدد بین هر مرحله، سیستم آب بندی گاز، سیستم روغنکاری، پایپ های اتصال و تجهیزات ابزاردقیق و کنترلی نیز می باشد که به پیچیدگی و اهمیت این پکیج افزوده است. 
مراحل مهندسی و ساخت این پروژه از سال 2012 آغاز گردید اما به دلیل تحریم های موجود اجرای این پروژه به مدت دو سال به طور کامل متوقف گردید. با توجه به وقفه دوساله در فرآیند ساخت این کمپرسور تست عملکردی این کمپرسور در مراحل اولیه با مشکلاتی روبرو بود ولی با اقدامات سازنده ای که طی یک سال اخیر با همکاری شرکت هوایار و شرکت Howden CKD به منظور اصلاح آن انجام شد، مشکلات عملکردی کمپرسور برطرف و تست مجدد آن بدون نقص انجام گردید.