آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو


​کنوانسیون آموزش دوره "تعمیر و نگهداری از کمپرسور اسکرو" در اقامتگاه هوایار کارخانه از بهمن 4 تا 5، 2016
این دوره آموزشی در 16 ساعت (دو روز) از 2016 فوریه 4 برای 2016 فوریه 5 برگزار شد که مقر هوایار کارخانه برای سی نفر از صفا فولاد، Uniliver، پنج گل Parvaran، Kadoog، نادی، پلاستیک، آرتا VIL تایر، Perssi ایران گاز، شرق میانه صادرات محصولات، Knuff ایران، میکرو نرم افزار، دکتر عبیدی، گلستان دزفول کشت و صنعت، نگین سبز کشت و صنعت، محصولات لبنی کاله، زلال گستر ماهان، Nitle پارس و Medi فناوری سیس شرکت.