ارتباط با مشتــریان
Fa / ارتباط-با-مشتریان

گروه صنعتی هوایار به منظور دفاع از حقوق مصرف کنندگان و مشتریان ، تولید و ارائه محصولات نوین برای پاسخگویی به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان و همچنین متمایز شدن از رقبا ، تصمیم به ایجاد واحد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) نموده است.

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری:

  1.  بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات برای برآورده کردن رضایت کامل مشتریان

  2. بررسی شکایات و خواسته‌های مشتریان در کوتاه ترین مدت

  3. ایجاد رابطه مستمر و تعامل با مشتریان


مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی شکایات:


تلفن: ۸۸۲۰۲۴۲۴-۲۱-۹۸+ خط فرعی: 2
ایمیل: CRM@HAVAYAR.COM