یکشنبه 14 آذر 1395

تقدیرنامه ها

 • حامی سلامت
  • نام گواهینامه: حامی سلامت
  • سال اخذ: 92
 • شرکت ملی حفاری
  • نام گواهینامه: شرکت ملی حفاری
  • سال اخذ: 93
 • گواهينامه محصول با كيفيتICS
  • نام گواهینامه: گواهينامه محصول با كيفيتICS
  • سال اخذ: 92
 • لوح سپاس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
  • نام گواهینامه: لوح سپاس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
  • سال اخذ: 91
 • لوح نوآوري در مديريت روابط عمومي
  • نام گواهینامه: لوح نوآوري در مديريت روابط عمومي
  • سال اخذ: 92
 • واحد نمونه صنعتي در سطح استان البرز
  • نام گواهینامه: واحد نمونه صنعتي در سطح استان البرز
  • سال اخذ: 92