سه شنبه 16 آذر 1395

تقدیرنامه ها

 • شرکت ملی حفاری
  • نام گواهینامه: شرکت ملی حفاری
  • سال اخذ: 94
 • لوح تقدیر
  • نام گواهینامه: لوح تقدیر
  • سال اخذ: 94
 • جایگاه مسجدجمکران
  • نام گواهینامه: جایگاه مسجدجمکران
  • سال اخذ: 94
 • جشنواره ملي
  • نام گواهینامه: جشنواره ملي
  • سال اخذ: 86
 • برترین شرکت های ایران TOPEX
  • نام گواهینامه: برترین شرکت های ایران TOPEX
  • سال اخذ: 94
 • واحد توليدي برتر هشتمين جشنواره توليدكنندگان جوان
  • نام گواهینامه: واحد توليدي برتر هشتمين جشنواره توليدكنندگان جوان
  • سال اخذ: 93
 • اجلاس آیتک
  • نام گواهینامه: اجلاس آیتک
  • سال اخذ: 92
 • واحد توليدي برتر هفتمین جشنواره توليدكنندگان جوان
  • نام گواهینامه: واحد توليدي برتر هفتمین جشنواره توليدكنندگان جوان
  • سال اخذ: 92
 • جشنواره ملي
  • نام گواهینامه: جشنواره ملي
  • سال اخذ: 86
 • حامی پنجمین کنفرانس سی ان جی
  • نام گواهینامه: حامی پنجمین کنفرانس سی ان جی
  • سال اخذ: 91