یکشنبه 14 آذر 1395

برنامه استراتژیک سازمان

سند برنامه ریزی استراتژیک


تولید و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، با بالاترین سهم بازار داخل در صنعت هوا و گاز با تمرکز بر بازار محصولات خاص در جهت رشد و شکوفایی صنعت کشورچشم انداز:


اولین انتخاب مشتریان در بازار داخلاهداف کلان سازمان :

  • افزایش درآمد فروش
  • افزایش درآمد خدمات
  • افزایش رضایت مشتری

استراتژی کلان سازمان :

  • توسعه بازار محصولات و خدمات
  • توسعه و توانمندسازی سرمایه¬های سازمانی
  • ارتقای کیفیت محصولات تولیدی
  • توسعه ارتباطات و تعاملات با سازمان¬های داخلی و برندهای خارجی
  • توسعه فناوری اطلاعات یکپارچه