شنبه 13 آذر 1395

پیام مدیرعامل

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه


گروه صنعتی هوایار در راستای افزایش رضایت¬مندی کلیه ذینفعان شرکت، رعایت الزامات قانونی، حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی و بهداشت حرفه-ای کارکنان و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات خود اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 و ISO 13485:2003 نموده و جهت¬گیری اصلی خود را به شرح زیر اعلام می¬دارد:


  • بهبود مستمر فرآیندها و اثربخشی آنها در راستای تأمین رضایت و خواسته مشتریان شرکت
  • ارتقاء مستمر دانش فنی و مهارت کارکنان
  • حضور پایدار و مداوم در بازارهای داخلی به منظور دستیابی به سهم بیشتر از بازار
  • پیشگیری از حوادث و بیماری¬های شغلی و کاهش آلودگی و اثرات مخرب آلاینده¬های زیست محیطی
  • رعایت مقررات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه¬ای، الزامات قانونی و سایر قوانین مرتبط با فعالیت¬ها و خدمات شرکت

اینجانب اعتقاد و تعهد خود را نسبت به تأمین منابع، جهت استقرار، نگهداری و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه اعلام نموده و ضمن تعهد به بازنگری¬های مدیریتی، از همه همکاران مشارکت بیشتر در تحقق اهداف را انتظار دارم.

علیرضا مهرصادقی
مدیرعامل